خلاصه ای در مورد دیتاسنتر هتزنر (Hetzner Online) آلمان:

دیتاسنتر هتزنر در سال 1997 توسط آقای مارتین هتزنر با هدف ارائه خدمات حرفه ای میزبانی وب و مرکز داده (دیتاسنتر) در آلمان تاسیس شد. این دیتاسنتر ترکیبی از تکنولوژی پایدار، هزینه سرویس جذاب و انعطاف پذیر ،  شرکت هتزنر آلمان را در دو سطح ملی (آلمان) و بین الملل مطرح کرده است.