–  اسکریپتهای آپلود Perl ( توسط mod_security hook )

–  اسکریپتهای آپلود CGI ( توسط mod_security hook )

–  اسکریپتهای آپلود CGI ( توسط mod_security hook )

– و هرگونه اسکریپت و یا فایل ساده HTML که درون آن فرم های آپلود موجودد می باشد  ( توسط mod_security hook )

– و همچنین Pure-ftpd

 

صفحه در حال بروز رسانی می باشد