1- رمزگذاری بسته های اطلاعاتی در هنگام تبادل آنها. بدین ترتیب با استفاده از این تکنولوژی این امکان به سرویس دهنده و کاربر داده میشود تا ارتباط خود را در بستری امن و به دور از مداخله دیگران، به صورت کاملا رمز شده برقرار سازند.
2- اطمینان بخشیدن به هویت سرویس نرم افزاری و یا وبسایتی که گواهینامه دیجیتال بر روی آن نصب شده است. بدین ترتیب میتوان از جعلی نبودن سایت و هویت آن اطمینان حاصل کرد.