ثبت دامنه Mobi. (مخصوص سایت‌های موبایلی): ویژگی‌ها و مقررات ثبت

/
آشنایی با دامنه‌ی MOBI. پسوند دامنه‌ی MOBI. یا dotMobi یکی از دامن…

ثبت دامنه کشوری ME. (مونته‌نگرو) و ویژگی های آن

/
آشنایی با دامنه ME. دامنه‌ی ME. در اصل دامنه‌ی سطح بالای …

ثبت دامنه کشوری CO. (کلمبیا/مناسب برای شرکت‌ها) و ویژگی های آن

/
آشنایی با دامنه CO. دامنه‌ی CO. دامنه‌ی سطح بالای کشوری (ccTLD) کلمب…

ثبت دامنه کشوری WS. (ساموآ/مخفف وب‌سایت) و ویژگی های آن

/
آشنایی با دامنه WS. سال‌هاست که ثبت دامنه WS به عنوان ی…

ثبت دامنه کشوری TV. (تووالو/ویدیو و تلویزیون) و ویژگی های آن

/
آشنایی با دامنه‌ی TV. دامنه‌ی TV. که اسمش همه را به یاد ت…

ویژگیهای دامنه عمومی COM. اولین انتخاب در ثبت دامنه

/
آشنایی با دامنه COM. دامنه‌ی COM. شناخته شده‌ترین پسوند دامنه‌ی این…

ثبت دامنه عمومی NET. برای فعالان شبکه و اینترنت و ویژگی های آن

/
آشنایی با دامنه‌ی NET. دامنه‌ی NET. یکی از دامنه‌های سطح با…

ثبت دامنه عمومی ORG. (برای تشکل ها، انحمن ها و سازمان ها) و ویژگی های آن

/
  آشنایی با دامنه‌ی ORG. دامنه‌ی ORG. از نسل اول دامنه‌ه…