کدینگ IONCUBE

از مزایای کد گذاری php می توان به موارد زیر اشاره نمود:

افزایش امنیت با غیر قابل دسترس نمودن اطلاعات حیاتی از جمله رمز های بانک اطلاعاتی و پرداخت الکترونیکی
امکان ایجاد مجوز (License) جهت نرم‌افزار بر اساس هر ترکیبی از نام دامنه ، آدرس IP سرور و زمان.