ConfigServer eXploit Scanner (cxs) یک ابزار جدید می باشد که با اسکن تمام فعالیت فایلهای درون سرور که توسط کاربر و یا بازدید کننده بارگذاری میشود , به مدیر سرور جهت بالا بردن امنیت سرور کمک فراوانی می کند.

اسکن فایلها بر روی همگی فایلهای متنی انجام میشود, از قبیل:

– کلیه فایلهایی که توسط یوزر آپلود میشود.

–  اسکریپتهای آپلود PHP ( توسط mod_security و یا suhosin hook )

–  اسکریپتهای آپلود Perl ( توسط mod_security hook )

–  اسکریپتهای آپلود CGI ( توسط mod_security hook )

–  اسکریپتهای آپلود CGI ( توسط mod_security hook )

– و هرگونه اسکریپت و یا فایل ساده HTML که درون آن فرم های آپلود موجودد می باشد  ( توسط mod_security hook )

– و همچنین Pure-ftpd

 

صفحه در حال بروز رسانی می باشد